હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલીયમ કોર્પોરેશન લીમીટેડ ભરતી 2023 : 300 થી વધુ જગ્યાઓ પર ભરતી, 18 સપ્ટેમ્બર સુધી કરી શકશો અરજી

હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલીયમ કોર્પોરેશન લીમીટેડ ભરતી 2023 : સરકારી નોકરી મેળવવા માંગતા ઉમેદવારો માટે સોનેરી તક, HPCL માં 300 થી …

Read more

VMC Vadodara Mahanagarpalika Bharati 2023 : વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા 101 જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

VMC Vadodara Mahanagarpalika Bharati 2023 : વડોદરા મહાનગરપાલિકા (VMC) દ્વારા વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા 101 જગ્યાઓ માટે ભરતીની …

Read more

Samras Hostel Admission 2023: શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે સમરસ છાત્રાલયોમાં પ્રવેશ મેળવવા અંગેની જાહેરાત

Samras Hostel Admission 2023: સમરસ છાત્રાલયમાં વર્ષ-૨૦૨૩ માં પ્રવેશ મેળવવા અહીંથી ફોર્મ ભરો Samras Hostel Admission 2023: ગુજરાત …

Read more

Biporjoy Cyclone: વાવાઝોડામાં શું કરવુ ? શું ન કરવુ ? તકેદારીના શું પગલા લેવા ?

Biporjoy Cyclone: વાવાઝોડુ તકેદારી: બિપોરજોય વાવાઝોડુ કેટલે પહોંચ્યુ ? : વાવાઝોડા પહેલા, વાવાઝોડા દરમિયાન અને વાવાઝોડા બાદ તકેદારી રાખવા …

Read more