Digital Gujarat સ્કોલરશીપ 2022, છેલ્લી તારીખ 10 ડિસેમ્બર

Digital Gujarat સ્કોલરશીપ 2022 : નિયામકશ્રી, વિકસિત જાતિ કલ્યાણ/આદિજાતિ વિકાસની કચેરી/અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ, ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગર દ્વારા ગુજરાત પોસ્ટ …

Read more